tisdag 5 juni 2012

Illustrationer

Prideillustration till Aftonbladet
Avtalsrörelseillustration för tidskriften Akademikern

Illustration för Brottsofferjouren

Relationskarta för tiskriften Komut
Kongressillustrationer för tidskriften Akademikern
Karriärsillustration för tidskriften Bang

Fantasyillustration för tidskriften Bang
Regionombildningsillustration för tidskriften Akademikern